Wat houdt het project in?

VERANTWOORDING PROJECT

Durf Jij…? is een scholenproject dat speciaal is ontwikkeld voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat problemen met alcohol, drugs, gokken en gamen in de puberteit en jong-volwassenheid ontstaan. Wanneer deze middelen tot een verslaving, tot een stoornis leiden, zijn we te laat, want dan is het al een sociaalmaatschappelijk probleem geworden. Te denken valt aan het in aanraking komen met politie en justitie, afhankelijk raken van zorg en schuldhulpverlening, problemen met familie en vrienden, het niet kunnen afmaken van een opleiding of het niet kunnen vinden van vast werk.

INHOUD PROJECT

Durf Jij…? is een interactief voorlichtingsprogramma over alcohol- en drugsgebruik door en voor scholieren. Het project is een combinatie van een dialoog met de klas en het door de leerlingen zelf, onder supervisie van een vakdocent (bijvoorbeeld CKV of maatschappijleer) in kleine groepjes werken aan het bedenken en maken van hun eigen filmpjes over dit onderwerp. Welke boodschap zou volgens hen wél werken en waarom? De groepsdruk is nu om te drinken. Wat kunnen ze zelf bedenken om de groepsdruk de andere kant op te buigen?

STOP Foundation vindt het belangrijk om jongeren zelf te laten spreken, hun een stem te geven over dit belangrijke onderwerp.

De filmpjes die ze gemaakt hebben worden op een daarvoor speciaal georganiseerde ouderavond aan de ouders vertoond. De filmpjes vormen de aanzet van een onder onze leiding gevoerde open discussie met en tussen de ouders.

DOELSTELLING PROJECT

Bewustwording creëren bij middelbare scholieren vanaf 14 jaar over alcohol- en drugsgebruik en de risico’s die dit met zich meebrengt. Het is belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken. Het begint allemaal zo leuk, maar Jessica Broekhuis weet als geen ander hoe het mis kan gaan. STOP Foundation gelooft in het gesprek, in de discussie met jonge mensen.

Het project wordt verzorgd door ervaringsdeskundige Jessica Broekhuis en een co-trainer uit het STOP-team. Juist door de inzet van Jessica, die zich open en kwetsbaar opstelt, is het mogelijk de doelgroep te bereiken en een dialoog op gang te brengen. Geloofwaardigheid is bij deze doelgroep essentieel.

TRACKRECORD
Het Durf jij…? project wordt inmiddels uitgevoerd op middelbare scholen en MBO-opleidingen door het hele land. In overleg met de school kan het programma op maat worden gemaakt of worden gecombineerd met een voorleessessie/vragenuur door Jessica Broekhuis aan de hand van haar boek STOP, het verdriet van een verslaving.

Referenties Durf jij…?

Via een ouder van een van mijn leerlingen ben ik in contact gekomen met Jessica. Wat een verhaal! Nog voor het lezen van haar boek besloot ik al dat dit project voor onze leerlingen uit vwo 4 heel erg geschikt zou zijn, maar toen ik na ons eerste gesprek haar boek las wist ik zeker dat Jessica de juiste persoon was om de leerlingen aan het denken te zetten.

Tijdens het voorlichtingsuur vormen Jessica en haar redacteur en vriendin Alexa Gratama een heel goed duo. Jessica is enthousiast, recht voor z’n raap en heel open. Alexa is kalm, doortastend en gestructureerd. Samen zorgen zij in een uur dat leerlingen eerlijk naar hun eigen en andermans drinkgedrag kijken.

Het maken van de filmpjes vinden de leerlingen geweldig. Alle groepjes hebben er veel tijd in gestoken en enorm hun best voor gedaan. De ouderavond was dan ook een groot succes: prachtig montagewerk, grappige dialogen, maar ook serieuze boodschappen en stof tot nadenken. De leerlingen hebben genoten van elkaars filmpjes en ook de ouders waren onder de indruk. “Ik schrik toch wel als ik deze filmpjes zie. Het komt wel binnen”, zo reageert een ouder.

Al met al is het Durf jij?! project geslaagd in het vinden van een opening voor een gesprek. Het boek van Jessica wordt door leerlingen in onze mediatheek met veel plezier gelezen en ook de leerlingen van onze havo afdeling zullen in de nabije toekomst aan het project deelnemen. Ik kan het van harte aanbevelen!”

Amber Bartels, team-/afdelingsleider 3 t/m 5 VWO.

“Jessica Broekhuis en Alexa Gratama bezoeken drie 4vwo-klassen om voorlichting te geven over alcoholgebruik. Het is bekend dat in deze leeftijdscategorie: 16-jarigen, ondanks een wettelijk verbod, geëxperimenteerd wordt.

Jessica en Alexa stellen zichzelf voor. Alexa is rechter en bevriend met Jessica vanaf haar studententijd. Jessica, ooit een gevierd televisiepresentatrice, vertelt over haar drank-, drugs en gokverslaving.

Ze leest voor uit STOP:

‘Opeens gaat mijn telefoon. Eddie, de vriend van Jimmy, zou me nog bellen over de afhandeling van die partij wiet, dus ik moet wel opnemen. Ik grijp in mijn broekzak en zet de telefoon aan mijn oor: ‘Hallo, hallo, Eddie?’

Ik hoor niks. Doodse stilte aan de andere kant. Ik wacht een seconde en dan dringt het tot me door. In plaats van mijn telefoon heb ik dat pistool aan mijn oor! Verdomme!’

Er klinkt geroezemoes: dan ben je écht van het padje… Hoe heeft het zover kunnen komen? Jessica benadrukt het doel van haar bezoek: ‘Had iemand mij maar op de gevaren gewezen toen ik zestien was’.

Jessica en Alexa vertellen over de DURF JIJ – campagne, waarmee zij jongeren willen aanzetten tot normaal en verantwoord alcoholgebruik. Zij doen een appel op ieders eigen verantwoordelijkheid: het gaat om jullie, om jullielijf, om julliehersens, om jullietoekomst. De leerlingen worden geënthousiasmeerd om in groepjes een ideële reclame of voorlichtingsfilm (max. 50/105 sec.) te maken over alcoholgebruik.

Het verhaal is aangrijpend en stemt tot bezinning bij de leerlingen, wat tot uitdrukking kwam bij de ingeleverde filmpjes.”

Anny Schiphauwer-Krijnen, docent levensbeschouwing.

“Aangrijpend en indrukwekkend.

Dit zijn de eerste woorden die in mij opkomen tijdens de gastlessen van Jessica Broekhuis. Gastlessen die verzorgd worden aan klas 2 leerlingen van het Gymnasium Apeldoorn. Jessica vertelt haar levensverhaal en gaat in gesprek met de leerlingen over de verschillende verslavingsvormen. Opvallend hoeveel leerlingen van 12-13 jaar weten. Jessica en Alexa weten de leerlingen te boeien met dit verhaal en na één lesuur vertrekken de leerlingen met huiswerk: maak een informatiefilmpje of campagnefilmpje dat, in tegenstelling tot de meeste filmpjes op tv, wel aansluit bij hun leeftijdscategorie. Leerlingen krijgen daar 4 begeleidingslessen voor. Tijdens de afsluitende ouderavond, geleid door Jessica, worden de indrukwekkende filmpjes getoond. Het geeft voor mij aan dat Jessica de leerlingen geraakt heeft en hopelijk zorgt dit levensverhaal en de opgedane kennis tijdens het maken van de filmpjes ervoor dat leerlingen minder snel in verleiding zullen komen toe te geven aan zaken die kunnen leiden tot verslaving.”

Erwin Hudepohl, Afdelingsleider klas 1&2.

Heeft u interesse en/of wilt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op